WARSZTATY SZKOLENIOWE
w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Firmę MES - 8 listopada 2019 r. (piątek), godz. 7:00-8:15

Błędy, pułapki i kryteria ERS/ATS  dla prawidłowego testu spirometrycznego oraz dostępne „koła ratunkowe”- łatwe i niedrogie inne techniki badań czynnościowych układu oddechowego: wzorzec oddechowy, opory oddechowe metodą okluzji, NEP.

Badanie spirometryczne jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Konieczność uzyskania współpracy ze strony badanego w badaniach spirometrycznych powoduje, że zdarzają się sytuacje, gdy prawidłowe wykonanie badania, spełniającego  kryteria ERS/ATS, jest praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia (małe dzieci, osoby z ograniczoną percepcją, pacjenci z depresją, osoby świadomie unikające współpracy, pacjenci nieprzytomni itp.). Poza tym, istnieją przeciwwskazania do wykonania badania spirometrycznego (tętniaki aorty albo tętnic mózgowych, przebyta niedawno operacja okulistyczna lub przebyte odwarstwienie siatkówki, niekontrolowane i znaczne nadciśnienie tętnicze, niedawno przebyty zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa i inne).
Poszukuje się nowych obiektywnych sposobów badań w zakresie mechaniki oddychania, niezależnych od współpracy badanego, niewymagających  natężonego wydechu i  niedrogich, dostępnych nie tylko w klinikach. Na rynku aparatury medycznej są niedrogie urządzenia do badań czynnościowych układu oddechowego, które wykorzystują metody pomiarowe nie wymagające współpracy ze strony pacjenta. Takimi metodami pomiarowymi są badania: wzorca  oddechowego, oporu oddechowego  metodą okluzji, NEP.

Wzorzec oddychania.

Wzorzec oddychania jest bazą i podstawowym testem w systemie do badania regulacji oddychania. Badanie zostało opracowane jako test samodzielny, tani, dostępny nawet w lekarskim gabinecie prywatnym. Wzorzec oddychania zapewnia całkowitą obiektywizację prowadzonego badania i można go w prosty sposób dołączyć do spirometru jako dodatkowy moduł pomiarowy. Badanie jest bardzo proste. Polega na rejestracji spokojnych oddechów przez kilka minut. Pacjent nie otrzymuje żadnych poleceń, poza jednym, powinien „normalnie”, w swój specyficzny sposób oddychać. Dodatkową zaletą są wprowadzone już wartości należne, opracowane przez IGiChP z Warszawy. System pomiarowy może stanowić wstępną próbę określenia rodzaju schorzenia, bez podania jego stopnia. Wersję podstawową można rozbudować o dodatkowy pomiar napędu oddechowego poprzez badanie wartości ciśnienia P0.1.

Opory oddechowe RRS (Respiratory Resistance).
Pomiar oporów oddechowych (respiratory resistance) RRS jest przeprowadzany w metodą przerywania przepływu. Metoda przerywania przepływu polega na szybkim zamknięciu drogi przepływu powietrza podczas swobodnego, spokojnego oddechu. Zamykacz zostaje zamknięty na okres 100 ms lub dłuższy, a po jego otwarciu dokonuje się pomiaru wielkości przepływu i ciśnienia. Ten sposób pomiaru pozwala na wyeliminowanie wewnętrznych zaburzeń przepływu i zaburzeń wynikających z wyrównywania się ciśnień. Zjawisko "asynchronicznej wentylacji" występujące szczególnie u pacjentów ze schorzeniami astmy i bronchitis nie zaburza pomiaru w zastosowanej technice "opening interrupter".
Dzięki zastosowaniu głowicy pneumotachograficznej nowej generacji o bardzo małej rezystancji oraz nowej konstrukcji szybkiego, precyzyjnego zamykacza pomiar oporów jest bardzo dokładny i zapewnia komfort badanemu pacjentowi.

NEP (Negative Expiratory Pressure).
Metoda badania została opracowana przez Profesora Josepha Milic-Emili (Kanada).
W czasie spokojnego oddychania, podczas wdechu, podajemy do ust ujemne ciśnienie, które powoduje „wysysanie powietrza” z płuc. Analiza wartości przepływów pozwala na precyzyjne określenie tzw. Flow Limitation (ograniczenie przepływu) w poszczególnych partiach płuc. W wyniku badania dostajemy jednoznaczną odpowiedź, w której części płuc pacjenta wystąpiło ograniczenie przepływu.
System umożliwia samodzielną definicję zakresu FL, którą uznajemy za patologiczną i urządzenie automatycznie podaje informację o wystąpieniu FL.

Formularz zgłoszeniowy


 
Patronat HonorowyPatronat Medialny